Konferans Hakkında

Anadolu Din ve İnançları Platformu’nun düzenlediği uluslararası konferans çevrim içi ortamda gerçekleşti. Doğan Bermek, İştar Gözaydın, Yuri Stoyanov, Vanessa R. de Obaldía’dan oluşan komitenin organize ettiği konferansı Etkiniz AB Programı ve Hollanda MATRA Programı destekledi.

Devamı

Katılımcılar

Doğan BERMEK, ADO - ADİP

Konuşmacı-Organizasyon Komitesi

Doğan BERMEK, ADO - ADİP

Konuşmacı-Organizasyon Komitesi

Doğan Bermek, ADO - ADİP

Eğitimini Ankara Devlet Mimarlık-Mühendislik Akademisi ve Gazi Üniversitesi’nde sürdürerek 1971'de mimar oldu. Üniversitede öğretim üyeliği ve işletme yüksek lisansı yaptı. 1976 yılından itibaren özel sektörde sanayi projeleri, planlama, teknoloji transferleri ve dış ticaret alanlarında çalıştı. Lise yıllarından itibaren Halk Evleri, ODTU Türk Halk Bilimleri Topluluğu ve çeşitli Alevi kuruluşlarında halk oyunları, halk bilimi ve kültürel miras konularında faaliyetlere katıldı. Alevi hareketinde değişik STK'larda uzun süre görev yaptı. Alevi Vakıfları Federasyonu kurucu başkanlığı (2005-2014) ve ADO Alevi Düşünce Ocağı kuruculuğunu (2015) üstlendi. Halen ADO’da başkanlık görevini sürdürmektedir.

Prof. Dr. İştar GÖZAYDIN, Professor of Law and Politics

Konuşmacı-Organizasyon Komitesi

Prof. Dr. İştar GÖZAYDIN, Hukuk ve Siyaset Profesörü

İştar Gözaydın İstanbul Üniversitesinde ve New York Üniversitesi’nde (1987) hukuk tahsili yaptı. 1983 yılında akademik kariyerine başlayarak 2006 yılında profesör oldu. Gözaydın Türkiye’de çeşitli üniversitelerde kadrolu görevlerde bulundu. Din-devlet ilişkilerine Türkiye’nin dış politikasında dinin rolüne, dini ayırımcılığa ve hukuk-politika ilişkilerine odaklanan Gözaydın ayrıca Londra Üniversitesi Birkbeck College’de Londra Metropolitan Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. Aralık 2016 – Mart 2017 arasında ‘Terörle Mücadele Kanunu’ çerçevesinde suçlanarak hapse girdi, hürriyetinden mahrum edildi. Dr. Gözaydın 2018’de tamamen aklandı, ancak yetkili makamlar tarafından pasaportu geçersiz sayıldığı ve tam üç yıl boyunca geri verilmediği için 2018 yılında Leibniz Üniversitesi tarafından verilen Leibniz Professorship pozisyonunda fiilen yer alamadı. Önde gelen insan hakları sivil toplum kuruluşu Helsinki Yurttaşlar Derneği’nin (şimdi resmi olarak Yurttaşlar Derneği) kurucu üyesi olan ve ulusal ve uluslararası platformlarda yüzden fazla çalışması yayınlanmış olan Gözaydın’a Oslo Üniversitesi tarafından Lisl ve Leo Eitinger İnsan Hakları Ödülü verilmiştir.

Dr. Yuri Stoyanov, SOAS University of London

Konuşmacı-Organizasyon Komitesi

Dr. Yuri Stoyanov, SOAS University of London

Konuşmacı-Organizasyon Komitesi

Dr. Yuri Stoyanov, SOAS Londra Üniversitesi

Dr. Yuri Stoyanov, Londra SOAS Üniversitesi Yakın ve Orta Doğu Dilleri ve Kültürleri Bölümü'nde Araştırma Görevlisi ve Moskova'daki Ulusal Araştırma Üniversitesi Ekonomi Yüksek Okulu'nda misafir profesörlük yapıyor. Doktora derecesini Londra Üniversitesi Warburg Enstitüsü'nden aldı. Aşağıdakiler dahil birçok dilde yayını bulunuyor: Avrupa'da Gizli Gelenek: Orta çağ Hıristiyan Sapkınlığının Gizli Tarihi (Penguen, 1994); Öteki Tanrı: Antik Çağdan Cathar Sapkınlığına Dualist Dinler (Yale Üniversitesi Basın, 2000); Gerçek Haç Savunucuları ve Düşmanları: Kudüs'ün 614'te Sasaniler’in Fethi ve Bizans İdeolojisi Anti-Farsça Savaşları (Avusturya Bilimler Akademisi Basını, 2011); "Hıristiyan İkili ve Alevilik: Araştırma ve Kanıt Durumu" Balkanlarda Alevilik Bektaşilik (Çorlu Belediyesi Yayınları, 2015). 

Araştırma ilgi alanları arasında ise; Zerdüştlerin Kozmolojileri, soteriolojileri ve eskatolojileri, İbrahimî inançlarda düalist, sapkın, mistik, ezoterik ve kıyamet akıntıları, Doğu Hristiyan teolojileri ve savaş ideolojileri, Balkanlar'daki dini mezhep grupları ve azınlıklar ile bu bölgede dini ve arkeolojik alanlar ve ilgili kültürel miras koruma sorunları yer almaktadır.


Vanessa R. de Obaldía, ERC - Johannes Gutenberg University of Mainz

Konuşmacı-Organizasyon Komitesi

Dr. Vanessa R. DE OBALDÍA, Johannes Gutenberg Üniversitesi Mainz

Vanessa R. de Obaldia Cambridge Üniversitesi’nde Ortadoğu ve İslami Araştırmalar alanında lisans eğitimi (2009), Marmara Üniversitesi’inde İslam Hukuku konusunda (2014) master eğitimi yapmış ve BPP Üniversitesi’nden Lisansüstü diploma almıştır (2018). “İstanbul’un Osmanlılar tarafından Fethinden 1740’a kadar Latin Katolik Kilisesi Mülklerinin Yasal ve Tarihi İncelenmesi” adlı teziyle Aix-Marseille Üniversitesinden doktora derecesi kazanmıştır. Vanessa Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi’de Doğu Akdeniz Topumunda Athos Dağı: Manastır Cumhuriyeti’nin Tarihinin Kavramsallaştırılması, 850-1550 adlı ERCE Başlangıç projesinde üç yıl doktora sonrası pozisyonunda bulunmuştur. Meslektaş incelemesinden geçmiş dergilerde çok sayıda makalesi yayınlanmıştır ve şu anda 2021 sonlarında The Isıs Pres tarafından yayınlanacak olan Osmanlı İstanbul’unda Latin Katolikliği konulu çok-yazarlı bir cildin ortak editörüdür. Araştırmasına Osmanlı İmparatorluğunda İslam hukukunda doktrin ve uygulama, gayrimüslimler ve onların cemaat ve dini kurumları, tarihi ve çağdaş bağışların incelenmesi ele alınmıştır.

Prof. Dr. Cemal KAFADAR, Harvard University

Onursal Konuşmacı

Prof. Dr. Cemal KAFADAR, Harvard Üniversitesi

Prof. Kafadar, Orta Doğu ve Güneydoğu Avrupa'nın geç orta çağ / erken modern çağdaki sosyal ve kültürel tarihiyle ilgileniyor. Osmanlı tarihi, kentsel mekân, seyahat, popüler kültür, tarih ve sinema dersleri veriyor. Son denemeleri arasında "Gecenin Tarihi Ne Kadar Karanlık, Kahvenin Hikayesi Ne Kadar Siyah, Aşk Hikayesi Ne Kadar Acı: Erken Modern İstanbul'daki Boş Zaman ve Zevk Değişen Ölçüsü"; "Dalmaçya'daki Evliya Çelebi: Bir Osmanlı Gezgininin Frankların Sanatıyla Karşılaşması;" ve "Amasya ile İstanbul Arasında: Kütüphanecisi II. Bayezid ve On Beşinci Yüzyılın Son Metinleri" yer alıyor. 2009 yılında İstanbul Uluslararası Film Festivali için on iki filmden oluşan bir programın küratörlüğünü üstlendi ve iki tarihi belgeselin tasarlanması ve prodüksiyonu için yakın çalıştı. Bu projeler; “İlhamlar” (yönetmen Nurdan Arca, 2005) fikirleri için idam edilen bir Osmanlı aydını olan Şeyh Bedreddin hakkında bilgiler verirken; Eremya Çelebi Kömürcian'ın 17. yüzyıl ortalarında İstanbul anlatımı üzerine hazırlanan “Gözle Görünmez” (yönetmen Zeynep Dadak, 2020)’dir.

Laki VİNGAS, Rumvader, KMKD

Açılış Konuşmacısı

Laki VİNGAS, Rumvader, KMKD

Açılış Konuşmacısı

Laki VİNGAS, Rumvader, KMKD

İstanbul doğumlu ve Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu olan Laki Vingas, 1983 yılından beri aktif olarak ticaret hayatında yer almaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır. Sivil toplum çalışmalarına etkin şekilde katılmış, kültür yoluyla diyalogu geliştirmek için çalışmış, 1986 yılından bu yana birçok dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşunun kuruculuğunu ve yöneticiliğini üstlenmiştir. 2006’da Zoğrafyon Mezunlar Derneği, dönem başkanı Laki Vingas’ın inisiyatifiyle İstanbul Rum Cemaati için dönüm noktası olan “Bugün ve Yarın” konulu konferansı düzenlemiştir. Zoğrafyon Mezunlar Derneği bünyesinde Laki Vingas’ın Danışma Kurulu üyesi olduğu 2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti Ajansı destekleriyle “Batılılaşan İstanbul’un Rum Mimarları” konulu projesini hayata geçirmiştir. İstanbul’un çok bilinmeyen bir yüzünü gün ışığına çıkarmış olan proje; sergi, kitap ve küçük metrajlı film olarak hem yurt içi hem de yurt dışında birçok farklı yerde sergilenmiştir. Vingas 2008 – 2014 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğünde 1. ve 2. dönem Cemaat Vakıfları Temsilciliği görevini yapmıştır. Rum Vakıflarını bir çatı altında toplamak amacıyla 2011 yılında kurulan RUMVADER’in Kurucu Başkanı olmuştur. Dernek bünyesinde “Azınlık vatandaşları = Eşit vatandaşlar” ve Yanyana “Geçmişte oluşan mesafeleri aşmak, birlikte ortak bir gelecek inşa etmek” AB Projelerini yürütmüştür. Kültürel Mirası Koruma Derneği, İmroz Eğitim ve Kültür Derneği ve Yanındayız Derneklerinin kurucularındandır. 2006 yılından bu yana başkanlığını yaptığı Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı bünyesinde de “Sosyal Medya ve Azınlıklar” başlıklı Avrupa Birliği projesi ve “Discovering Yeniköy” projelerini de yürütmektedir.

Prof. Dr. Raoul MOTIKA, University of Hamburg

Onursal Konuşmacı

Prof. Dr. Raoul MOTIKA, Hamburg Üniversitesi

Orta Doğu tarihi ve kültürü, İran araştırmaları, Siyaset Bilimi ve Tarih Metodolojisi derslerini Münih, İzmir ve Tahran Üniversitelerinde tamamladıktan sonra, 1992 yılında Ludwig-Maximilians-Universität München'den yüksek lisans derecesi ile mezun oldu. 1997'de Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg'de İran Azerbaycan'ın yakın tarihi üzerine İslami Çalışmalar alanında doktora yaptı. Heidelberg Üniversitesi'nde birkaç yıl araştırmacı ve öğretim görevlisi olarak çalıştıktan sonra, Ruhr-Universität Bochum'da (2002–2004) “Sovyetler Birliği ve BDT'de İslam Eğitimi” uluslararası araştırma projesinin koordinatörlüğünü yaptı. Ardından Bern Üniversitesi’nde Türkiye/Osmanlı İmparatorluğu/İran odaklı İslam Bilimleri ve Günümüz Araştırmaları konularında asistan profesör olarak çalıştı. 2006 sonbaharında Türkoloji profesörlüğü için Hamburg Üniversitesi’ne çağrıldı. Aynı zamanda da Heidelberg Üniversitesi, Heidelberger Centrum für Euro-Asiatische Studien’in (Heidelberg Avrupa-Asya Araştırmaları Merkezi, HECEAS e.V.) direktörlüğünü ve kendi kurduğu Türkei Europa Zentrum Hamburg’un (Hamburg Türkiye Avrupa Merkezi, TEZ) sözcülüğünü yürüttü. Halen Heidelberg Üniversitesi SFB 950 “Manuskriptkulturen”de bir doktora-sonrası projesi yönetiyor. İran, Kafkasya, Orta Asya ve Osmanlı İmparatorluğu’nun yakın tarihi ve bugünü ile ilgili çeşitli kitaplar yazdı ve yayına hazırladı. Ön Asya tarihi konusunda yazdığı makalelerin yanı sıra, Ön Asya ve Türkiye’deki siyasi ve dini durum ile ilgili çok sayıda makale de kaleme aldı.

Fr. Dr. Claudio MONGE O.P., DoSt-I

Tartışmacı

Fr. Dr. Claudio Monge O.P., DoSt-I Claudio Monge,

2003 yılından bu yana İstanbul'da Dominik toplumunda yaşayan bir Dominikan rahiptir. DoSt-I (Dominik Eğitim Enstitüsü - İstanbul) direktörüdür. Roma'daki St. Thomas Aquinas Papalık Üniversitesi'nde teoloji ve Strasbourg'daki Marc Bloch Üniversitesi'nde Türk dili ve kültürü okudu. Orada, İbrahimî dinlerde misafirperverlik üzerine bir tezi ile dinler teolojisi alanında doktorasını aldı. 2009-2013 yılları arasında Paris Katolik Üniversitesi'nde üç tektanrıcılık arasındaki diyalog üzerine araştırma programına katıldı. 2013 yılından bu yana, farklı kültürel bağlamlarda teolojik kavramların tercümesi sorunu üzerine başka bir programa katılıyor. Aşağıdaki kitapların yazarıdır: Stranierità: nomadismo del’anima (EDB, 2014), Stranieri con Dio; L’ospitalità nelle tradizioni dei tre monoteismi abramitici (Edizioni Terra Santa, 2013); Dieu Hote: Recherche Historique et Theologique Sur Les Rituels de L'Hospitalite (Zetabooks, 2008). Ayrıca, Dominikanların 800. yılı anısına çok yazarlı Domenicani a Costantinopoli prima e dopo l’impero ottomano (Nerbini, 2017) adlı bir cildin ortak editörüdür.

Prof. Dionigi ALBERA, IDEMEC

Tartışmacı

Prof. Dionigi ALBERA, İDEMEC

Diognini Albera Fransız Bilimsel Araştırmalar Ulusal Merkezi’nde (CNRS) uzman araştırma görevlisidir. 2006’dan 2016’ya kadar yönettiği IDEMEC (Avrupa, Akdeniz ve Karşılaştırma Etnoloji Enstitüsü, Aix-Marseille University)’de çalışmaktadır. Araştırmaları Avrupa ve Akdeniz’e odaklanmıştır, ilgi alanları arasında göç, akrabalık ve aile, hac ve inançlar arası karışım vardır. İki kişisel kitap, 33 meslektaş incelemesinden geçmiş 33 dergi makalesi, 70 kitap bölümü yayınlamıştır. 16 kitabın ve 3 dergi sayısının editörlüğünü yapmıştır. Akdeniz’de inançlar arası hac konusunda editörlüğünü yaptığı bir kitap ilk olarak Fransızca yayınlanmış daha sonra İspanyolca, İngilizce ve İtalyanca’ya çevrilmiştir. En son kitapları arasında şunlar bulunmaktadır: Akdenizde kutsal mekanların paylaşılması. Türbelerde ve ibadethanelerde Hıristiyanlar, Müslümanlar ve Yahudiler, Maria Courcoucli ile birlikte gözden geçirilmiş, Indiana University Press, 2012; Dieu, une enquete. Judaisme, christianisme, islam: ce qui les distingue, ce qui les rapproche, Katell Berthelot ile birlikte gözden geçirilmiş, Flammarion, 2013; Hac Araştırmalarında Uluslararası Perspektifler: Yol haritaları, Boşluklar ve Engeller, John Eade ile birlikte gözden geçirilmiş, Routledge 2015; Pellegrini del nuove millenio, Melissa Blanchard ile birlikte gözden geçirilmiş, Mesogea, 2015; Aile ve Akrabalığın Tarihinin Yeniden Biçimlendirilmesi: Alplerden Avrupa’ya doğru, Luigi Lorenzetti ve Jon Mathieu ile birlikte gözden geçirilmiş, Peter Lang, 2016; Dictionaire de la Mediterranee, Maryline Crivello ve Mohamet Tozy ile birlikte gözden geçirilmiş, Actes Sud, 2016; Hac Araştırmalarında Yeni Yollar, John Eade ile birlikte gözden geçirilmiş, 2017.

Prof. Dr. Ayhan KAYA, Istanbul Bilgi University

Tartışmacı

 Prof. Dr. Ayhan KAYA, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Ayhan Kaya, İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Departmanı’nda Siyaset Profesörüdür; Jean Monnet Centre of Excellence Direktörü; Türkiye Bilim Akademisi üyesidir. Şu Anda Avrupa Araştırma Konseyi Advanced Grant sahibidir (ERC AdG). Doktora ve master derecelerini İngiltere Warwick Üniversitesi’nde almıştır. En son eseri Avrupa’da Popülizm ve Çeşitlilik ve Birlikte Kaybolan Miras’tır (Londra: Routledge, 2019). Kısa süre önce gözden geçirilmiş cildi Avrupa Popülizminde Hafıza’dır (Londra: Routledge, 2019, Chiara de Cesari). Kitaplarından bazıları Türk Menşeli Göçmenler ve Sonraki Nesiller: Ulusaşırı Mekanda Ayrılmış Kimlikler (Palgrave, 2018), Türkiye’de Avrupalılaşma ve Hoşgörü (Londra: Palgrave, 2013); İslamiyet, Göç ve Entegrasyon: Sekülerleşme Çağı (Londra: Palgrave 2012).

Dr. Öğr. Üyesi Erhan KURTARIR, Yıldız Teknik Üniversitesi

Tartışmacı

Dr. Öğr. Üyesi Erhan KURTARIR, Yıldız Technik Üniversitesi Erhan Kurtarır 2005 yılından beri eğitim ve araştırma alanında Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde çalışmaktadır. Lisans eğitimini 2003'te ODTÜ'de tamamlamıştır. Yüksek lisans derecesini 2006 yılında Kentlerin Pazarlanma Stratejilerini değerlendirdiği teziyle YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsünde tamamlamıştır. Doktora çalışmasında da Türkiye ve İngiltere'de yürüttüğü saha çalışmalarıyla “inanç” ve “mekan” ilişkisini değerlendirmiştir. 2012 yılında yine aynı kurumda tamamladığı doktora tezinde planlama süreçlerinde yeterince temsil edilmeyen azınlık ve dezavantajlı inanç gruplarının kültürel kimliklerini sürdürme süreçlerinde mekan ve planlamanın rolünü araştırmıştır. Tezi tamamlandıktan sonra da 2013-2015 arasında İstanbul Cemevleri Envanteri projesini yürütmüştür. Üniversite dışında da 2014-2016 yılları arasında Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. Bunun haricinde çeşitli sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve kamu kurumlarına danışmanlık ve uzman desteği sunmuştur. Güncel araştırma alanları Kültür Coğrafyası, Din Coğrafyası; Göç ve Kentsel Mülteciler; Yerel Demokrasi ve Planlamaya Katılım, İnsan Hakları ve Kent Hakkı konuları olarak öne çıkmaktadır. Mevcut araştırma projelerinde kapsayıcı, insan haklarına duyarlı ve sürdürülebilir kentsel planlama politikasına odaklanmıştır. Özellikle Kent Mültecilerinin Yerel Adaptasyon Süreçleri ve Kapsayıcı Yerel Yönetim Modelleri konusunda araştırma projeleri yürütmektedir. Bu doğrultuda kapsayıcı yerel politika, planlamaya katılım ve eşitlikçi kamusal hizmet sunumu odaklı yönetim modelleri üzerine araştırmaları devam etmektedir. Kişisel web: https://avesis.yildiz.edu.tr/kurtarir

Assoc. Prof. Hakan YÜCEL, Galatasaray University

Tartışmacı

Doç. Dr. Hakan YÜCEL, Galatasaray Üniversitesi

Hakan Yücel 1995’de Marmara Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden, 1998’de Siyaset ve Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Programı’ndan mezun oldu. 2000 yılında Paris'taki EHESS'te Sosyoloji alanında ikinci bir yüksek lisans yaptı. 2006 yılında EHESS’de, “Bir Mekansal-Kuşaksal Kimlik: İstanbul Gazi Mahallesi’nde Alevi Gençlik Kimliği” başlıklı doktora tezini savundu. Galatasaray Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Yücel’in gençlik ve kent sosyolojisi, Alevi kimliği, popüler kültür alanlarında yayınları bulunmaktadır. 

Prof. Marie COUROUCLI, IIAC

Tartışmacı

Prof. Marie COUROUCLI, İİAC HDR, CNRS Araştırma Direktörü

Maria Couroucli, Yunan, Balkan ve Akdeniz dünyası bağlamında tarihsel ve karşılaştırmalı antropoloji üzerine çalışmalar yapıyor. Çalışmaları akrabalık sistemlerine ve sosyal organizasyon odaklıdır. Çağdaş Yunanistan'da kimlik temsilleri, milliyetçilik ve etno-dini temsilciler. Avrupa Ağı REMSH ve ardından RAMSES çerçevesinde Akdeniz'deki kutsal yerlerin Hıristiyanlar, Yahudiler ve Müslümanlar arasında paylaşma yöntemleri üzerine Dionigi Albera ile karşılaştırmalı araştırmanın ortak yönetmenliğini yaptı. Daha yakın zamanlarda, Yunanistan ve Balkanlar'daki entelektüel gelenekler üzerine araştırma programlarını yönetti. Şu anki çalışmaları, sosyal ve kolektif hafıza ile ekonomik, sosyal ve politik kriz bağlamında geçmişin kullanımları ile ilgilidir. Araştırmaları ise; ‘Tarihsel antropoloji, etnotarih, dini pratikler, kutsal yerler paylaşıldı, hafıza, geçmişin kullanımları, kriz zamanlarında güven değerleri ve uygulamaları’ dır.

Dr. Mine YILDIRIM, Freedom of Belief Initiative

Tartışmacı

Dr. Mine YILDIRIM, İnanç Özgürlüğü Girişimi

Mine Yıldırım, insan hakları hukuku, din veya inanç özgürlüğünün uluslararası planda korunması alanlarında uzmandır. 2011 yılında din ya da inanç özgürlüğü konusunda ilk Türk insan hakları girişimi olan İnanç Özgürlüğü İnisiyatifi’nin kurucusudur. Bu İnisiyatifte Norveç Helsinki Komitesi ile birlikte Türkiye’de din ya da inanç özgürlüğünün izlenmesinde ve raporlanmasında çalışmaktadır. Yıldırım OSCE/ODIHR Din ya da İnanç Özgürlüğü Uzmanlar Kurulu üyesidir. Birçok uluslararası projede danışman olarak görev yapmıştır. Çalışmaları kapsamında dinsel özgürlüğün farklı yönleri yer alır, buna din veya inanç özgürlüğünün kolektif boyutu, dini azınlıklar ve dini eğitim dahildir. 2016’da Stefanus Ödülü’nü alanlardan biridir. Doktora derecesini din ya da inanç özgürlüğünün kolektif boyutu konulu teziyle Aabo Akademi İnsan Hakları Enstitüsü’nden almıştır. Doktora tezi Din Özgürlüğünün Kolektif Boyutu: Türkiye üzerine bir Örnek Olay İncelemesi adıyla kitap olarak yayınlanmıştır. Din ve İnsan hakları akademik dergisinin editörler kurulu üyesidir, akademik dergilerde çok sayıda yayını ve katkısı vardır.

Prof. Rossitsa GRADEVA, American University of Bulgaria

Tartışmacı

Prof. Rossitsa GRADEVA, Bulgaristan Amerikan Üniversitesi

Dr Rossitsa Gradeva, Bulgaristan Amerikan Üniversitesi’nde ve Sofya Bulgar Bilimler Akademisi Trakya Araştırmaları merkezi ile Balkan Araştırmaları Enstitüsü’nde tarih profesörüdür. Balkanlar’da, Osmanlı sınır bölgelerinde Osmanlı hukuki, idari ve askeri kurumları, Osmanlıların gayrimüslimlerin ibadet mekanlarına ilişkin politikaları, Osmanlı İmparatorluğu’nda gayrimüslim cemaatler, kentsel yaşam, 18’inci yüzyılın sonları ile 19’uncu yüzyılın başları arasında gerileme konularında çok sayıda yayını vardır. İlgi alanları arasında ayrıca 1876’da Selanik’te konsolosun öldürülmesi, Sofya’daki Osmanlı Komiserliği tarihine ağırlık verilerek 1878’den sonraki dönemde Osmanlı-Bulgaristan ilişkileri bulunmaktadır. 15’inci-18’inci Yüzyıllarda Osmanlı yönetiminde Rumeli: Kurumlar ve Cemaatler, Analecta Isisiana LXXVI (İstanbul: Isis Press, 2004); Osmanlı Mekanının Sınırları, Osmanlı Toplumunda Sınırlar, Analecta Isisiana CXXV (İstanbul: The Isis Press, 2014)’in yazarıdır.

Doç. Dr. Ali Çağlar Deniz - ADO

Konuşmacı

Ali Çağlar Deniz, Selçuk Üniversitesi'nde İlahiyat okudu (2002), Gazi Üniversitesi'nde Din Sosyolojisi üzerine yüksek lisans tezi yazdı (2006) ve İstanbul Üniversitesi'nde Sosyoloji üzerine doktora yaptı (2013). Delaware Üniversitesi (2012-2013, ABD), Univerza v Ljubljani (2014, Slovenya) ve Kırgız-Türk Manas Üniversitesi'nde (2015, Kırgızistan) misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Türk Modernleşmesi, Tarih Sosyolojisi, Göç ve Toplumsal Cinsiyet üzerine kitaplar yayınladı; Türk Modernleşmesinde Düşümsel Dönüşümler (Anahtar K., 2013), Öğrenci İşi (İletişim, 2015), Hafıza Yelpazesi (E, 2014), Toplumsal Hareket Teorileri ve Ortadoğu İsyanları (Orion, 2015), Öteki Muhafazakarlık (Phoenix, 2016), Yeni Medya ve Toplum (Literatürk, 2016), Bizim Müstakbel Hep Harap Oldu (Bilgi Üniversitesi, 2016). TRT'nin kitabından hareketle "Öğrenci İşi" adlı bir belgeselin danışmanlığını yaptı. Deniz, 2017 yılından bu yana dini azınlık grupları ve göç konusunda araştırmalar yapıyor. 2018'den beri Türkiye'de yaşayan Suriyeli mülteciler üzerine Mavi Kalem başkanlığındaki cinsiyet eşitliği projesinin moderatörlüğünü yapıyor.

Jun. Prof. Aude Aylin DE TAPIA, Albert Ludwig University of Freiburg

Konuşmacı

Dr. Öğr. Üyesi Aude Aylin DE TAPIA,

Freiburg Albert Ludwig Üniversitesi Aude Aylin de Tapia, Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg (Almanya)’da Oriental Seminar’da Türk ve İslam araştırmalarında yardımcı öğretim üyesidir. 2016’da 19. yüz yüzyılda Kapodakya’da Rumlarla Müslümanlar arasındaki ilişkiler konulu doktora tezini savunmuştur (EHESS-Paris & Boğaziçi Üniversitesi- İstanbul). 2016-2017’de Boğaziçi Üniversitesi Arşiv ve Dokümentasyon Merkezi’nde araştırmacı ve arşivci olarak, 2017-2019’da Aix Marseille Üniversitesi’nde doktora sonrası öğrencisi olarak bulunmuştur. Başlıca araştırmaları Türkiye’de Rumlarla Müslümanlar arasındaki dini etkileşimler, ortak ibadet mekanları ve dinsel miras konularına odaklanmıştır.

Prof. Dr. Ayşe Nur ÖKTEN, Yıldız Technical University

Konuşmacı

Prof. Dr. Ayşe Nur ÖKTEN, Yıldız Technik Üniversitesi

Robert Kolej'den İşletme Lisansı ile mezun oldu. Doktora derecesini 1980 yılında İstanbul Üniversitesi İktisadi Sosyoloji bölümünden aldı. 1994 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bölge planlama alanında profesörlük yaptı. 2014 yılında aynı üniversitenin Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden emekli oldu. İlgi alanları arasında şehir sosyolojisi, epistemoloji beşeri coğrafya, ekonomik coğrafya, metodoloji ve bölgesel planlama bulunmaktadır.

 

Seçtiği yayınları şunlardır:

  • OKTEN, A.N., CEKIC, I. T., KOZAMAN, S. (2021)  Civic engagement in an informal settlement: Between the devil and deep blue sea, Cities 112 (2021) 103110 (online)
  • OKTEN, A ve EVREN, Y. (2011) Stickiness and slipperiness in Istanbul’s old city jewellery cluster: a survival story,
  • EVREN, Y. ve OKTEN, A (2011) Family solidarity and place as agents in the reorganization in health care in Istanbul; A study of the interaction of a hospital with local culture and built environment in the historical district, International Planning Studies (IPS) 17(1), 2011.
  • OKTEN, A., ALTINOK, E. ve BILEN, O. (2008) “Yoksulluk Deplasmanda” (The displaced  poverty). Paper presented at Dünya Şehircilik Günü 32. Kolokyumu (The World City Day, 32nd Congress) , 6-8 November 2008, İstanbul.

 

Prof. Dr. Beatrice ST. LAURENT - Bridgewater State University

Konuşmacı

Prof. Dr. Beatrice ST. LAURENT, Bridgewater State University

Dr. Beatrice St. Laurent doktora derecesini Harvard Üniversitesi’nde İslami Sanatlar alanında Olec Grabar’ın öğrencisi olarak almıştır. Osmanlılaştırma ve Modernizasyon : Bursa’nın Mimarisi ve Kentsel Gelişimi ve Geleneğin Kökeni 1839-1914 adlı doktora tezi, ilk Osmanlı başkentinin Genç Osmanlı Dönemi üzerine odaklanmıştır. ABD Bridgewater MA, Bridgewater Devlet Üniversitesi’nde Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Sanat ve Sanat Tarihi Bölümünde Sanat Tarihi öğretim üyesidir. 30 yıl boyunca Dome of the Rock ve El Aksa Camisi restorasyonları konusundaki araştırmalara birçok kitabı ve makalesi ile katılmıştır, bunlar arasında ‘The Dome of the Rock. Restorasyon ve Önemi 1540-1918’ Ottoman Jerusalem eds. S. Auld ve R. Hillenbrand 2000 yılında yayınlanmıştır. Artık hayatta olmayan meslektaşı Mimar Isam Awwad (eski Harem el Şerif baş mimari ve konservatörü) ile birlikte hazırladıkları 7’inci yüzyılda Kudüs hakkındaki Kudüs’ün Başkentleştirilmesi: Muaviye’nin Kent Vizyonu 638-680 adlı kitabı ve Dome of the Rock ve El Aksa Camisinin 20’inci ve 21’inci yüzyılda restorasyonu adlı başka bir kitabı tamamlamaktadır.

Doç. Dr. Birgül AÇIKYILDIZ - Paul Valéry University

Konuşmacı

Birgül AÇIKYILDIZ, Paul Valéry Üniversitesi, Montpellier III

Lisans ve Master derecelerini Türkiye’de Hacettepe Üniversitesi’nde sanat tarihinde aldı; felsefe masteri (DEA) ve doktora derecelerini Fransa’da Paris I Pantheon-Sorbonne Üniversitesinde aldı. Oxford Üniversitesi, Doğu Araştırmaları Fakültesi, Khalili Ortadoğu Sanatı ve Maddi Kültürü Araştırma Merkezi’nde Barakat Trust doktora sonrası öğretim üyeliğine tayin edildi, ayrıca araştırma görevlisi olarak çalıştı. Daha sonra Ağa Han (AKPIA) ve Tük Kültür Vakfı Doktora sonrası bursu aldı ve Harvard Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Paris I ve Hacettepe Üniversitesi’nde ders verdi. Mardin Artuklu Üniversitesi’nde Sanat Tarihi Bölümü başkanlığı yaptı. Şu anda Paul Valery Üniversitesi, Montpellier III’de yardımcı araştırmacı olarak , İstanbul’da Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsünde araştırmacı olarak çalışıyor. Başlıca araştırma alanları arasında Yezidi sanatı ve kültürü, İslam sanatı ve mimarisi; Osmanlı Modernizasyonu, Mezopotamya dini cemaatleri mimarisi bulunuyor. Aşağıdaki kitabın yazarıdır: The Ezidis: The History of a Community, Culture and Religion, London and New York: I.B. Tauris Publishers, 2010, 2014.

Atty. Cem Murat SOFUOĞLU, Istanbul Okan University

Konuşmacı

Av. Cem Murat SOFUOĞLU, İstanbul Okan Üniversitesi

Saint Joseph Fransız Erkek Lisesini bitirdikten sonra 1977 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdim. Mezuniyetten sonra Avukatlık stajımın ardından, 1984 yılında avukatlık mesleğini icra etmeye başladım. 1998 yılında Bilgi Üniversitesinde, Avrupa Birliği Hukuku ve Kurumları konusunda yüksek lisansımı tamamladım. 2001 yılında İstanbul Barosunda Avrupa Birliği Hukuku Komisyonunun kurulmasına öncü olup, uzun yıllar aynı komisyonun başkanlığını yaptım. 2002 yılından itibaren uzun süre, bir sivil toplum kuruluşunda Türkiye’nin Avrupa Birliğine aday üye olması üzerine etkinlikler düzenledim. 2012-2013 yılları arasında Cem TV’de insan hakları ve demokrasi üzerine program yaptım. 2017 yılında arabuluculuk sınavını kazanarak bu mesleği de yapmaya başladım. 2013 yılından bu yana Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğretim görevlisi olarak ders vermekteyim. Edebiyat ve hukuk üzerine ( bir tanesi yabancı dilde olmak üzere ) çok sayıda yayımlanmış makalem mevcuttur. 2021 yılında mesleğimde 37.nci yılımı dolduracağım. İngilizce ve Fransızca dillerini iyi derecede yazar ve konuşurum.

Asst. Prof. Dr. Cemal SALMAN, Istanbul University

Konuşmacı

Dr. Öğr. Üyesi Cemal SALMAN, İstanbul Üniversitesi

1982 yılında Sivas’ta doğdu. Lisansüstü aşamaya kadar eğitim hayatı, altı yaşındayken ailesiyle göç ettiği Ankara’da geçti. Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında lisans ve yüksek lisans derecelerini Gazi Üniversitesi’nde; doktora derecesini İstanbul Üniversitesi’nde aldı. Doktora çalışmaları sürecinde 2013-2014 yılları arasında çeşitli sürelerle Sivas-Yıldızeli, Ankara, Almanya ve Fransa’nın çeşitli bölgelerinde alan araştırmaları yürüttü, 2014 yılında altı ay süreyle Almanya-Köln Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak çalıştı. Göç ve Kentleşme Sürecinde Alevi Kimliğinin Dönüşümü başlıklı tezi Doktora dalında 2017 Yılı Genç Sosyal Bilimciler Ödülü’ne layık görüldü. Yine 2017 yılında DİSK-Kemal Türkler Emek Araştırmaları Ödülü’ne layık görülen “Suriyeli Göçmen Emeği” araştırmasını yürüten ekibin içinde yer aldı. 2018-2019 yıllarında “Dış Göçün Toplumsal Hafıza, İnanç ve Kültüre Etkisi: Britanya ve Almanya Alevileri” başlıklı doktora sonrası araştırması projesiyle TÜBİTAK bursu kazandı ve University College London’da misafir araştırmacı olarak çalıştı. Bu süreçte iki ülkede Alevi diasporası üzerine alan çalışmaları yürüttü. Eylül 2019’dan beri de “İstanbul’da Suriyeli Sığınmacıların Barınma Deneyimleri” başlıklı TÜBİTAK projesinde araştırmacı olarak çalışmaktadır. 2011 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mensubu olan Salman, hâlihazırda bu fakültede doktor öğretim üyesidir. Salman; akademik alanda mekân kuramı ve politikası, göç, kentleşme, toplumsal hafıza, kültür-kimlik çalışmaları ve özelde Alevi kimliği konularıyla; akademi dışında ise şiir ve sinemayla ilgilidir. “Lâmekândan Cihana: Göç Kimlik Alevilik” adlı kitabının yanı sıra ulusal ve uluslararası alanda bu konuları kesen çok sayıda makale, bildiri, şiir ve yazısı yayımlanmıştır. 

Prof. Emma LOOSELY, University of Exeter

Konuşmacı

 Prof. Emma LOOSELY, Exeter Üniversitesi

Emma Loosey İngiltere’de Leeming York Üniversitesi, Courtauld Sanat Enstitüsü ve Doğu ve Afrika Araştırmaları Okulu’nda okudu, daha sonra Manchester Üniversitesi’nde Ortadoğu Sanatı ve Mimarisi alanında öğretim üyeliği yaptı. 2013’de Exeter Üniversitesinde Teoloji ve Din Bölümüne katıldı ve Ortadoğu ve Kafkaslarda Hıristiyanlık konusunda, özellikle bu bölgelerde erken ve ortaçağ Hıristiyanlığı maddi kültürüne odaklanarak uzmanlaştı. Özel uzmanlık alanı, Suriye’de iç savaş çıkıncaya kadar erken Süryani Hıristiyanlığı arkeolojisi ve mimarisidir, Suriye’de düzenli olarak kazı çalışmaları yaptı, Fırat bölgesinde Dayr Mar Elian, Qartyatayn ve Zalabiyeh’de yapılan iki İngiliz-Suriye kazısını yönetti. 2012-2017 arasında Suriye ve Gürcistan arasında Geç Antik Dönemdeki ilişkileri araştırmak için Başlangıç Bağışı aldı, projenin detayları http://architectureandasceticism.exeter.ac.uk’da bulunabilir. Suriye’de geçirdi süre boyunca bir yıl Halep’de, 1924’de Şanlıurfa’dan kovulan Hıristiyanların torunları olan Urfali (Urfalılar ?) arasında yaşamış olup bu konferansta sunacağı makalenin temelini onların ata yurtları hakkında anlattıkları hikayeler teşkil etmektedir.

Asst. Prof. Dr. Erhan KURTARIR, Yıldız Technical University

Konuşmacı

Dr. Öğr. Üyesi Erhan KURTARIR, Yıldız Technik Üniversitesi Erhan Kurtarır 2005 yılından beri eğitim ve araştırma alanında Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde çalışmaktadır. Lisans eğitimini 2003'te ODTÜ'de tamamlamıştır. Yüksek lisans derecesini 2006 yılında Kentlerin Pazarlanma Stratejilerini değerlendirdiği teziyle YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsünde tamamlamıştır. Doktora çalışmasında da Türkiye ve İngiltere'de yürüttüğü saha çalışmalarıyla “inanç” ve “mekan” ilişkisini değerlendirmiştir. 2012 yılında yine aynı kurumda tamamladığı doktora tezinde planlama süreçlerinde yeterince temsil edilmeyen azınlık ve dezavantajlı inanç gruplarının kültürel kimliklerini sürdürme süreçlerinde mekan ve planlamanın rolünü araştırmıştır. Tezi tamamlandıktan sonra da 2013-2015 arasında İstanbul Cemevleri Envanteri projesini yürütmüştür. Üniversite dışında da 2014-2016 yılları arasında Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. Bunun haricinde çeşitli sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve kamu kurumlarına danışmanlık ve uzman desteği sunmuştur. Güncel araştırma alanları Kültür Coğrafyası, Din Coğrafyası; Göç ve Kentsel Mülteciler; Yerel Demokrasi ve Planlamaya Katılım, İnsan Hakları ve Kent Hakkı konuları olarak öne çıkmaktadır. Mevcut araştırma projelerinde kapsayıcı, insan haklarına duyarlı ve sürdürülebilir kentsel planlama politikasına odaklanmıştır. Özellikle Kent Mültecilerinin Yerel Adaptasyon Süreçleri ve Kapsayıcı Yerel Yönetim Modelleri konusunda araştırma projeleri yürütmektedir. Bu doğrultuda kapsayıcı yerel politika, planlamaya katılım ve eşitlikçi kamusal hizmet sunumu odaklı yönetim modelleri üzerine araştırmaları devam etmektedir. Kişisel web: https://avesis.yildiz.edu.tr/kurtarir

Dr. Leonard HAMMER, University of Arizona

Konuşmacı

Dr. Leonard HAMMER, Arizona Üniversitesi

Leonard Hammer, Arizona Üniversitesi’nde İnsan Hakları Uygulamaları için Erişim ve Gelişim lisans programı Direktörü, yine Arizona Üniversitesi Yahudi Araştırmaları Merkezi’nde Stein Ailesi misafir öğretim üyesidir. Uluslararası hukuk, uluslararası insan hakları, kültürel haklar ve kutsal mekanlar ile ilgili konularda kitaplar ve makaleler yazdı. Açık Toplum Vakfı’nda Uluslararası Uzman olarak çalıştı ve Amerika Birleşik Devletleri Barış Derneği’nden, Carnegie Barış Konseyi ve Uluslararası İlişkiler, İsrail Bilim Akademisi’nden araştırma bağışı ve Tayvan bursu almıştır.

Doç. Dr. Dilaver AZİMLİ, Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi (Hatırasına)

Konuşmacı

Doç. Dr.  Dilaver AZİMLİ, Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi

Azerbaycan'ın kuzeyinde Celilabad bölgesi Ağdaş köyünde doğdum. Bölgemiz dikenli tellerle Azerbaycan'ın güneyinden ayrılmıştır. Azerbaycan'ın parçalanması ile çocukluğumda en büyük acıyı yaşadım. Liseden mezun olduktan sonra orduda görev yaptım. Ardından MA Resulzade adlı Bakü Devlet Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda Azerbaycan'ın kuzeyinde başlayan hareketin en aktif katılımcılarından biriydim. Şu anda Azerbaycan'ın birleşmesi için mücadele eden Tüm (Bütov) Azerbaycan Ocakları'nın (BAO) İdeolojik İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısıyım. Felsefe Doktoruyum ve Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisinde Doçent Doctorum. Evliyim ve iki çocuğum var.

Ms. Lucía CIRIANNI SALAZAR - Free University of Berlin

Konuşmacı

 Lucía CIRIANNI SALAZAR, Berlin Özgür Üniversitesi

Lucia Cirianni Salazar, Mexico Tarih ve Antropoloji Ulusal Okulu’ndan Etnoloji dalında lisans diploması, El Colegio de Mexico’dan (Meksika Koleji) Asya ve Afrika Araştırmaları konusunda master derecesi almıştır, burada Ortadoğu Araştırmaları Departmanı’na tayin edilmiştir. Şu anda Berlin’de Freie Üniversitesi’nin Berlin Müslüman Kültürleri ve Toplumları Lisans Okulu’nda doktora adayı olup Türkiye’de tasavvuf tekkelerinin resmen kapatılmasından sonraki dönüşümünü, bugün var olan farklı “tekke” formları ile çağdaş sufi cemaatlerinin Tasavvuf mezhebini yasaklayan kanunla ilgili tarihi anlatılarıyla bağlantılı olarak inceleyen tezini yazmaktadır. Çalışması, sekülerlik, modernite ve Tasavvuf hakkındaki tartışmalı ve birbirine bağlı anlatıları, mekanın kullanımı ve sunumu vasıtasıyla analiz ediyor. Cumhuriyet Türkiyesinin ilk yıllarında Sufi isyanları, Türkiye’de geçmişin tartışmalı anlatıları ve Meksika’da Sufizm gibi konularda birçok makale yayınlamıştır.

Mr. Mehmet Fatih GÜDEN, Van Yüzüncü Yıl University

Konuşmacı

Mehmet Fatih GÜDEN, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

27 Nisan 1984 Van doğumluyum. 2004 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Elektrik-Elektronik bölümünden mezun oldum. Aynı üniversitede Sanat Tarihi Anabilim dalı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. Şuan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Van’ın Gürpınar İlçesinde Bulunan Hristiyan Dini Mimarisi” konu başlıklı Yüksek Lisans tez çalışmama devam etmekteyim. Bilinçsizlik, hazine avcılığı ve güvenlik sorunları gibi nedenlerden dolayı, binlerce yıllık tarihi ve kültürel mirasını tamamen kaybetme tehlikesi olan Van gölü havzasında, yaklaşık 10 yıldır gönüllülük esasıyla arşiv ve envanter oluşturmak için saha çalışmaları yapmaktayım. Bu çalışmalarımı birçok farklı kurum, fakülte ve kültür merkezinde sunum ve seminerler düzenleyerek anlatmaya çalıştım. Güvenlik ve coğrafi durumun zorluklarını göğüsleyerek yaptığım araştırmalarda, henüz tescillenmemiş birçok yapıyı tespit ederek ilgili kurumlara bildirdim. Ayrıca içinde yaşadığımız toplumun bu yapılara karşı duyarlı olmasını ve bilinçlenmesini sağlamak amacıyla, “Sessiz Çanlar” isimli 60 dakikalık bir belgesel projesinin yapımcılığını üstlendim. Benim için bir yaşam gailesi haline gelen Kültürel Mirası koruma arzusu, yaptığım çalışmaları toplumla buluşturmak ve içinde yaşadığımız toplumu bu yapılara karşı daha duyarlı hale getirmek için yeni projeler üretme çabalarıma ilham kaynağı olmaktadır. 

Dr. Markus DRESSLER -University of Leipzig

Konuşmacı

Dr. Markus DRESSLER, Leipzig Üniversitesi

Markus Dressler doktorasını Dinsel Araştırmalar’da (Erfurt Üniversitesi, 20...), Doçentliğini Sosyoloji’de (Türkiye 2011) ve doktora sonrası çalışmasını Dinsel Araştırmalar’da (Bayreuth University, 2014) yapmıştır. Şu anda Leipzig Üniversitesi Dinsel Araştırmalar Enstitüsü’nde DFG Heisenberg öğretim üyesidir. Araştırma alanları: Alevi Araştırmaları, Geç Osmanlı İmparatorluğu’nda ve Türkiye’de din, siyaset ve toplum; din ve sekülerizm. Seçilmiş yayınlar: Geçmişte ve Gelecekte Müslüman Sekülerlikler. Tarihsel Sosyal Araştırmalar özel sayısı 2019. Ortak editörler : M. Wohlrab-Sahr, A.Salvatore Dinin Yazılması: Türk Alevi İslam'ının Yapılışı. New York 2013 Sekülerizm ve Din Yapılışı. New York 2011. Ortak editör: A.P.S. Mandair. Batı Toplumunda Sufiler: Küresel Ağ ve Yerellik. Londra 209, ortak editörler R. Geaves, G.M. Klinkhammer

Dr. Nicholas AL-JELOO - Kadir Has University

Konuşmacı

 Dr. Nicholas AL-JELOO, Kadir Has Üniversitesi

Dr. Nicholas Al-Jeloo şu anda İstanbul’da Kadir Has Üniversitesi’nde İngilizce öğretmeni olarak çalışıyor. Daha önce Melbourne Üniversitesi’inde Tarihi ve Felsefi Araştırmalar Fakültesinde Süryanice öğretim üyesiydi (2014-2018) ve Peshitta Enstitüsü (Leiden Üniversitesi), Sidney Üniversitesi ve Süyranice Araştırma Merkezi (Whitley College, İlahiyat Üniversitesi) için araştırmalar yaptı. 2013’de Sidney Üniversitesi’nde İran’ın Urumiye bölgesindeki Süryanilerin sosyo-kültürel tarihine ve mirasına odaklanan, Süryanice ve Yeni Aramice 2,300 el yazmasına dayanan doktora tezini tamamladı. Leiden Üniversitesi’nde Dünya Dinleri (Doğu Hıristiyanlığı) konusunda yaptığı master tezinde ondokuzuncu yüzyıl öncesi Doğu Süryanileri kilise mimarisinin karakteristik özelliklerini, Irak, Türkiye ve İran’dan alınan 144 örneğe dayanarak incelemişti. Sidney Üniversitesi’nde Semitik Dinler alanında lisans öğrenimi yapmıştır. Ayrıca Ortadoğu’nun yerli azınlıkları, Doğu Hıristiyanlığı, Ortadoğu ve İslam Dünyası tarihi, ayrıca dinler-arası, kültürler-arası konularda uzman bir sosyo-kültürel tarihçidir. Süryani ve Yeni Aramice dilleri, edebiyatı ve epigrafisi alanında uzmandır, araştırmalarından çoğu 2002 yılından beri yapılan çok sayıda saha araştırmasından birinci elden toplanan verilere dayanmaktadır.

Prof. Paolo GIRARDELLI, Boğazıçı University

Konuşmacı

 Prof. Paolo GIRARDELLI, Boğazıçı Üniversitesi

Prof. Paolo Girardelli, geç Osmanlı döneminde Avrupa ile Doğu Akdeniz arasındaki karşılaşmalar ve temaslar konusunda çalışan bir sanat ve mimari tarihçisidir. Başlıca araştırma konularından biri Osmanlı İmparatorluğunda gayrimüslimlerin mimarisidir. 1999’dan beri İstanbul’da olup Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünde ders vermektedir. 2005-06’da MIT’de İslam Mimarisi ile ilgili Ağa Han Programının üyesiydi, 2018-19’da UNC-Chapel Hill Sanat ve Sanat Tarihi departmanında misafir öğretim üyesi oldu. ICOMOS (Anıtlar ve Sit Alanları Uluslararası Konseyi)’un İtalyan bölümü üyesi oldu. Başlıca yayınları geç Osmanlı dünyasının çoklu kentsel çevresinde Avrupalı ve gayrimüslim mimari/kentsel/görsel kültürü üzerinde odaklanmıştır: İstanbul, İzmir, Selanik, İskenderiye ve diğerleri. Her ikisi de 2017’de yayınlanan Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye’de İtalyan Mimarları ve İnşaatçıları cildinde Ezio Godoli ile birlikte ortak-editörlük yaptı, Avrupa Ötesinde Mimari dergisinin diplomasi alanındaki tematik sayısında misafir editördü. Şu anda devam eden kitap projesi, Doğu Sorunu diye adlandırılan konunun, İstanbul’un kozmopolit diplomasi ve yabancı yerleşim bölgesi Pera’nın değişen kentsel ve mimari imajı bakış açısından mekansal ve mimari tarihidir.

Asst. Prof. Paschalis ANDROUDIS, Aristotle University of Thessaloniki

Konuşmacı

Dr. Öğr. Üyesi Paschalis ANDROUDIS, Aristoteles Üniversitesi

Yunanistan Selanik’de doğmuştur (1965). Selanik Politeknik Okulu Mimarlık bölümünden mezun olmuş (1988), University Paris I-Pantheon Sorbonne’dan Bizans Sanatı ve Arkeolojisi alanında master yapmıştır (1990). Doktora derecesini Ocak 1995’de Paris I’den Bizans Arkeolojisi alanından, master derecesini Haziran 1995’de İngiltere’de York Üniversitesi’nde IoAAS ‘dan almıştır. Ayrıca Ecole des Hautes en Sciences Sociales (Paris)’de Bizans Tarihi ve Medeniyeti okumuştur. Eğitimi için Paris-I Sorbonne ve Arvanitidis Foundation’dan, Avrupa Birliğinden, A.G. Leventis Foundation’dan, Alexandros Onassis Foundation’dan ve IKY’den burs almıştır. Ayrıca Mt Athos’daki Selçuklu ve İslami metal işçiliği çalışması için Max van Berchem Foundation (İsviçre)’den burs almıştır. Yunanistan’ın çeşitli yerlerinde yapılan kazıları ve antik eserleri kayda geçiren birçok araştırma programına katılmıştır. Ayrıca tarihi anıtların (esas olarak kiliseler ve surlar) korunması ve restorasyonu ile ilgili 100’den fazla araştırma yapmıştır. Bizans ve Erken Osmanlı sanatı ve mimarisi hakkında 150’den fazla ulusal ve uluslararası bilimsel kongreye makalelerle katılmıştır. Uluslararası bilimsel dergilerde ve Kongre yayınlarında Bizans, Selçuklu ve Osmanlı Tarihi, Yunanistan’da sanat ve mimari ile ilgili 10 monografi ve 30’dan fazla makale yayınlamıştır. Ocak 2012’de Selanik Aristotle Üniversitesi Tarih ve Arkeoloji Departmanında Bizans Sanatı’na ağırlık vererek Bizans Arkeolojisi alanında ders vermek üzere seçilmiştir. Haziran 2017’de aynı departmanda Doçent seçilmiştir.

Dr. Radu DIPRATU - Institute for South-East European Studies

Konuşmacı

Dr. Radu DIPRATU, Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Enstitüsü

Aralık 2018'den beri Romanya Akademisi Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Enstitüsü'nde araştırmacıyım ve şu anda Fransızca ve İngilizcenin evrimine adanmış bir proje üzerinde çalışıyorum '16.-17. yüzyıllarda ahdnames. Temmuz 2021'den itibaren aynı Enstitüde uygulanan ERC TYPARABIC Projesi'ne dahil olacağım. 2017 yılında Bükreş Üniversitesi Tarih Fakültesi'nden on yedinci yüzyıl ahdnamesine ait dini makaleler üzerine bir tez çalışması için Osmanlı Tarihi alanında doktora derecesi aldım. New Europe College'da (2018-2019) ve Bükreş Üniversitesi Araştırma Enstitüsü'nün Beşeri Bilimler Bölümü'nde (2020) doktora sonrası araştırma görevlisiydim. Araştırmam Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Katolikler ve erken modern çağda Osmanlı diplomasisi gibi konulara odaklanıyor. Son yayınlar: 'The Valona Affair (1638), Itssuing Anti-Piracy Nişan and the Development of Ottoman-Venetian Peace Agreements', I. Feodorov (ed.), South-Eastern Europe and the Eastern Mediterranean, Brăila, 2020, s. 157-187; 'Unutulmuş Bir Teslimiyet (' ahdname): Sultan I. Ahmed tarafından 1617'de İmparator Matthias'a Verilen Ticari Ayrıcalıklar ', Revue des Études Sud-Est Européennes, cilt. 58, 2020, s. 51-90 (Viorel Panaite ile). Dr. Radu DIPRATU, Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Enstitüsü 2018'den beri Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Enstitüsü'nde araştırmacı olarak çalışıyorum, şu anda da 16'ıncı ve 17'inci yüzyıllarda Fransız ve İngiliz 'ahdname'lerin gelişimi ve bir projede çalışmaktayım. Temmuz 2021'den başlayarak aynı enstitüde ile ERC TYPARABIC Projesine katılacağım. 2017'de Bükreş Üniversitesi Tarih Fakültesi'nden Osmanlı Tarihin alanında onyedinci yüzyıl 'ahdname'lerinin dini maddeleri ile tezimle doktora diploması aldım. New Europe College'de (2018-2019) ve Bükreş Üniversitesi'nin Araştırma Enstitüsü Beşeri Bilim Bölümünde (2020) doktora sonrası öğrencisi oldum. Araştırmalarım Osmanlı İmparatorluğunda Katolikler ve erken modern dönem Osmanlı diplomasisi gibi konulara odaklanmıştır. Son yayınlar: 'Valona Olayı (1638), bunu takip eden Korsanlık-Karşıtı Nişan ve Osmanlı-Venedikli Barış Anlaşmalarının Gelişimi,) 1. Feodorov (ed), Güneydoğu Avrupa ve Doğu Akdeniz, Braila, 2020, s. 157-287; 'Unutulmuş bir Kapitülasyon (' ahdname '): 1617'de Sultan 1. Ahmet tarafından İmparator Matthias'a verilmiş İmtiyazlar, Revue des Etudes Sud / Est Euroopeennes, cilt 58, 2020 s. 51-90 (Viorel Panaite ile birlikte).

Ms. Sevtap DEMİRTAŞ, EMAV Mevlevi Foundation

Konuşmacı

Sevtap DEMİRTAŞ, EMAV Mevlevi Vakfı

1963 İstanbul doğumlu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sistematik Felsefe ve Mantık Bölümü Lisans eğitimini gerçekleştirdi. 1987- 1999 yılları arasında Reklam, Film Yapım, TV, Medya Kuruluşlarında çalıştı. 1999-2020 yılları arasında görme engelliler öncelikli olarak dört engel grubu, geriatri alanında bilgiye erişim, eğitim, istihdam ve günlük yaşamlarını destekleyecek projeler üzerinde Altı Nokta Körler Vakfı, Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneği üyeliği, Türkiye Görme Engelliler Federasyonu, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu vb. çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarıyla ulusal ve uluslararası projelerde Proje Danışmanı ve Koordinatörü olarak, 2000 yılından itibaren EMAV –Evrensel Mevlana Aşıkları Vakfı’nda Halkla İlişkiler sorumlusu olarak çalışmalarını sürdürmekte. Yabancı Dili İngilizce.

Assoc. Prof. Umut AZAK, Istanbul Okan University

Konuşmacı

Doç. Dr. Umut AZAK, İstanbul Okan Üniversitesi

2010’dan bu yana İstanbul Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olan Umut Azak, 1997’de Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını Londra Üniversitesi SOAS’ta, doktora çalışmasını ise Hollanda’daki Leiden Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Bölümü’nde tamamladı. 2005-2008 yıllarında Utrecht ve Leiden Üniversitelerinde lisans ve yüksek lisans dersleri veren Azak, 2008-2009 akademik yılında, “Europe in the Middle East – The Middle East in Europe” programı kapsamında FU Berlin’de misafir araştırmacı olarak bulundu. Azak’ın Türkiye’de laiklik, İslamcılık, muhafazakârlık ve kadın hareketi tarihi konularındaki çalışmaları yayınlandı (yayınlanan kitapları: Islam and Secularism in Turkey: Kemalism, Religion and the Nation State, I.B.Tauris, Londra, 2010; Türkiye’de Laiklik ve İslam, İstanbul: İletişim 2019). Hafıza çalışmaları alanında ve Karakutu Derneği’nde eğitmen ve kolaylaştırıcı olarak da çalışmalar yürüten Azak, Türkiye siyasi tarihi, siyasi düşünceler tarihi, toplumsal cinsiyet ve siyaset gibi alanlarda dersler veriyor.


Asst. Prof. Dr. Veysel DİNLER, Hitit University

Konuşmacı

Dr. Öğr. Üyesi Veysel DİNLER, Hitit Üniversitesi

Dr. Veysel Dinler, Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi. 1979 yılında Çorum doğumlu. Polis Akademisi ve Yakındoğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Süleyman Demirel Üniversitesinden kamu yönetimi doktora derecesi aldı. Emniyet teşkilatında başkomiser olarak görev yaparken, 2008 yılında Hitit Üniversitesine geçiş yaptı. Bu tarihten beri Hitit Üniversitesi öğretim üyesidir. Kamu hukuku alanında lisan ve yüksek lisans dersleri vermektedir. Anayasa, siyasal kurumlar, insan hakları ve kriminoloji alanında çalışmalar yapmaktadır.

Prof. Vlada STANKOVIĆ - University of Belgrade

Konuşmacı

Prof. Vlada STANKOVIĆ, Belgrad Üniversitesi

Vlada Stankovic (Belgrade, 1973) Belgrad Üniversitesi’nde Bizans Araştırmaları Öğretim Üyesi ve Bizans Araştırmaları Başkanıdır. Aynı üniversitede Kıbrıslar Araştırmaları Merkezi’nin kurucusu ve direktörüdür (2010). Diplomalarını Belgrad Üniversitesi’inden almıştır, Viyana’da Bizans ve Modern Yunan Araştırmaları Enstitüsünde (2004) ve Alexander S. Onassis bursu alarak Atina’da uzmanlık çalışmaları yapmıştır. 2008’de Ionnina Üniversitesinde misafir profesör olarak bulunmuş, On ikinci Yüzyıl Bizans Şiiri ve Siyasi Önemi adlı bir yarıyıl dersi vermiştir, 2009-2010 yıllarında Kıbrıs’ta Açık Üniversite’de yardımcı öğretim üyesi olarak Helenik Kültür Araştırmaları Lisans Programı’nda ders vermiştir. 2009’dan itibaren Byzantinische Zeitshrift Editörlük Kurulu üyesi olmuştur. 2011 ile 2019 arasında, Sırbistan Bilim Bakanlığı’nın kaynak sağladığı Ortaçağ’da Balkanlar’da Hıristiyanlık Kültürü: Bizans İmparatorluğu, 9’uncu yüzyıldan 15’inci yüzyıla Sırplar ve Bulgarlar adlı çok-disiplinli bir projeyi yönetmiştir. Princeton’da İleri Araştırmalar Enstitüsü Tarih Araştırmaları Okulu’nda 2014/2015 Willis F. Doney Üyesi olarak, Yunanistan’da, Kıbrıs’ta Bulgaristan’da, Almanya’da, ABD’de, İspanya’da ve Çin’de üniversitelerde ders vermiştir, şu anda Kıbrıs Avrupa Üniversitesi’nde Helenik Araştırmalar Lisans Programı’nda ders vermektedir. Beş kitabın ve iki düzineden fazla makalenin yazarıdır (bunlar arasında Konstantinopolis’de The Komnenoi, 1057-1185) (Belgrad 2006, Sırpça) , Konstantinopolis’in fethinden önce ve sonra Balkanlar ve Bizans Dünyası, 1205-1453 (editör Lanham-Boulder-New York- Londra 2016)), Chief of Lexington Book’un Byzantium – bir Avrupa İmparatorluğu ve Mirası serisinin editörüdür, bu kapsamda şu anda Akrabaların Yönetiminin Yaratılması : 12’inci ve 13’üncü yüzyılda Güneydoğu Avrupa’da Siyasi Paradigmanın Dönüşümü adlı monografı yazmaktadır. Ayrıca, başka şeylerin yanı sıra Brill’in Ortaçağda Doğu-Orta ve Doğu Avrupa serisi için Ortaçağda Sırbistan Tarihi’ni yazmaktadır.

Assoc. Prof. A. Yılmaz SOYYER, Süleyman Demirel University

Konuşmacı

Doç. Dr. A. Yılmaz SOYYER, Süleyman Demirel Üniversitesi

1960 yılının 7 martında Konya Ereğli’de doğdu. Erken gençlik diyebileceğimiz 13-14 yaşlarında kitabı keşfetti. 25 bin nüfuslu bir ilçede bulunan halk kütüphanesinde, dünya klasikleriyle tanıştı. Bu arada lisede edebiyat derslerinde eski Türk şiiri onu iliklerine kadar sardı. Eski şiirin kavram ve anlam dünyasını öğrenerek iyi bir şair olmak için gittiği Ankara İlahiyat Fakültesi’nden sosyolojiye sevdalı bir bilim insanı adayı olarak mezun oldu. Önce Osmanlı arşivinde dört yıl çalıştı. Fakültede öğrendiği orta derecede Arapça ve Farsça Osmanlı arşivinde çok işine yaradı. Akademik hayata geçmesiyle de bu bilgi birikimi onun hep arkasında oldu. Araştırma görevlisi olarak gittiği Şanlıurfa’da doktora tezi olarak Kısas isimli bir Çelebi Bektaşî köyünü çalıştı. Yazları Osmanlı arşivine, bu defa araştırmacı olarak postu serdi, Süleymaniye kütüphanesinin müdavimleri arasına girdi, her şeyden önemlisi İstanbul’daki Bektaşî mezar taşlarını okurken türlü tuhaflıklarla karşılaştı. Bu sayede iyi bir Bektaşî yazmaları (fotoğraf olarak) ve mezar taşı fotoğrafları arşivine sahiptir. 1990’lara doğru, Seyran Yayınları Soyyer’in doktora tezini “Sosyolojik Açıdan Alevi-Bektaşî Geleneği” adıyla yayınladı. Daha sonra “Türk Sosyolojisinin Başlangıcında Bedi Nuri” adlı çalışması Kubbealtı Neşriyatça basıldı. 2005’te “19. Yüzyıl’da Bektaşîlik” Akademi Yayınlarınca yayınlandı. 2005 yılında Isparta’da Süleyman Demirel Üniversitesi’nde Uluslararası Bektaşîlik ve Alevîlik Sempozyumu’nu düzenleyen üç kişilik heyet içinde yer aldı. 2020 tarihinde Türk Ocağı İstanbul Şubesi ve UNESCO’nun bünyesinde Uluslararası Hacı Bektaş Velî ve Takipçileri Sempozyumu’nun Akademik koordinatörlüğünü yaptı. “Çerağlar Uyanırken” Doğan Kitap’tan çıktı. Uzun bir aradan sonra Post Yayın hem “Çerağlar Uyanırken”i hem de yeni roman “Semah Aşka Doğrudur”u okuyucuya sundu. Son romanı “Mevlevî” de Post yayınca neşir olundu. “Şu Bizim Bektaşiler ise POST Yayınca basılan son ilmi çalışmasıdır. İlk şiirinin TÖRE dergisinde yayınlanışından tam 40 yıl sonra POST Yayın bir şiir kitabının, “Çifte Vav’ın İzinde”nin altına imza attı. En son olarak 30 senelik Bektaşilik tecrübelerini aktardığı “HÜNKÂR, Ansiklopedik Bektaşîlik Sözlüğü” yine POST yayın tarafından yayınlandı. 

Prof. Zeynep AKTÜRE - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Konuşmacı

Doç. Dr. Zeynep AKTÜRE, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Zeynep Aktüre (Mimari lisans, 1990; Mimari ve Restorasyon masteri 1995; Mimari doktorası 2005, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Ankara-Türkiye) İzmir Teknoloji Enstitüsü Mimari Bölümü’nde doçenttir. Şu anda mimari tasarım, arkeolojik alanlarda mimari koruma ve miras alanlarının yönetimi konularında lisans ve lisansüstü dersler vermektedir. ERASMUS öğrenci değişim programlarına katılmış ve ERASMUS’un arkeolojik alanlar ve kentsel kamusal mekanlar konularında Yoğun Programını koordine etmiştir. Master tezi Efes Antik Tiyatrosunda koruma-kullanma dengesi üzerine odaklanmıştır. Doktora araştırmasında Yunanistan ve İspanya’da antik tiyatroların mimari niteliklerinin coğrafi-tarihi yorumlanmasını amaçlamaktadır. Son yaptığı araştırmalar ve yayınlar, Akdeniz’i merkez almakta olup UNESCO’nun Dünya Miras Programı üzerindedir; korumacılık tarihi, modern kullanımlar ve kültürel miras alanlarının ve anıtlarının dijital ortamda gösterilmesi; kültürel mirasın korunması politikaları, arkeolojik ve kültürel alan yönetimi, mimari restorasyon uygulamalarına eleştirel yaklaşım ve müze araştırmaları. Araştırma dilleri Türkçe (anadili), İngilizce ‘C2) İspanyolca (B2), Modern Yunanca (A2), Fransızca (A2). Başkalarının yanı sıra, UNESCO’nun Taşınabilir Kültürel Miras Komitesi’nin Türk Ulusal Komisyonu, Dini ve Ritüel Mekanlar ICOMOS ISC, ICOMOS Türkiye Ulusal Komitesi, Efes Sit Alanı Planı Danışmanlar Kurulu, Türkiye Mimarlar Odası, 1927 Mimarlar derneği, Estetik ve Görsel Kültür Derneği SANART, Akdeniz Araştırmaları Derneği ve Mimari Tarihçiler Derneği üyesidir.

Dr. Mariëtte VERHOEVEN, Radboud University

Konuşmacı

Dr. Mariëtte VERHOEVEN, Radboud Üniversitesi

Dr. Mariëtte Verhoeven, Dr. (2010) Radboud University Nijmegen, Radboud Kültür ve Tarih Enstitüsü ve Türkiye’de Hollanda Enstitüsü’nde araştırma görevlisidir.  Ravenna’da Erken Hıristiyan Anıtları: Dönüşüm ve Hafıza isimli doktora tezi 2011’de yayınlandı (Turnhout:Brepols). Hıristiyan ve Bizans mimarisi alanında uzmanlaşmış olup şu anda İstanbul’daki Bizans mirasının kültürel tarihi ve dönüşümü üzerinde çalışmaktadır. Aralarında Akdeniz ile diyalog halinde Bizans: Tarih ve Miras (2019) da bulunan üç kitabın ortak editörüdür, A.C. Geljon ve N.Vos (Eds.), Erken Hıristiyanlıkda ritüeller: Gelenek ve Dönüşüm (2020, Leiden:Brill)’de yayınlanan son makalesinin başlığı ‘I.Jüstinyen’den II. Mehmet’e ritüellerin ve Ayasofya’da yapılan ayinlerin dönüşümü ve devamlılığıdır.

 

 

Galeri

Videolar

Açılış Konuşması -10 NİSAN 2021 Vanessa R. de OBALDIA: ERC - Johannes Gutenberg University of Mainz, Doğan BERMEK: Alevi Düşünce Ocağı Başkanı, Anadolu Din ve İnançları Platformu Genel Koordinatörü

Aya Sofya: Yorumlar ve Millî Hafıza 10 Nisan 2021, Oturum 1 Tartışmacı: Prof. Dr. İştar GÖZAYDIN, Konuşmacılar : Dr. Markus DRESSLER, Leipzig Üniversitesi - Doç. Dr. Umut AZAK, İstanbul Okan Üniversitesi

Mekansal ve kentsel bağlamlar içinde dönüşüm 10 Nisan 2021, Oturum 2 Tartışmacı: Doç. Dr. Hakan YÜCEL, Galatasaray Üniversitesi, Konuşmacılar: Doç. Dr. Zeynep AKTÜRE - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Dr. Öğr. Üyesi Erhan KURTARIR - Yıldız Teknik Üniversitesi, Prof. Dr. Ayşe Nur ÖKTEN - Yıldız Teknik Üniversitesi

Cemevlerinin ve tekkelerin dönüşümünde dinamikler, 10 Nisan 2021, Oturum 3 Tartışmacı: Prof. Dr. Ayhan KAYA - İstanbul Bilgi Üniversitesi Konuşmacılar: Dr. Öğr. Üyesi Cemal SALMAN - İstanbul Üniversitesi, Lucía CIRIANNI SALAZAR - Berlin Özgür Üniversitesi

Tekkelerin, zaviyelerin ve mevlevihanelerin tarihsel dönüşümü, 10 Nisan 2021, Oturum 4 Tartışmacı: Prof. Dr. Şükrü Aslan - MSGSÜ Sosyoloji Bölümü, Konuşmacılar: Doç. Dr. Dilaver AZİMLİ - Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi, Doç. Dr. A. Yılmaz SOYYER - Süleyman Demirel Üniversitesi, Sevtap DEMİRTAŞ - EMAV

Terk Edilmiş Mekanlar Olarak Anadolu’nun Dini Mirası 10 Nisan 2021, Oturum 5, Tartışmacı: Prof. Rossitsa GRADEVA - Bulgaristan Amerikan Üniversitesi, Konuşmacılar: Dr. Öğr. Üyesi Veysel DİNLER - Hitit Üniversitesi, Mehmet Fatih GÜDEN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Dr. Nicholas AL-JELOO - Kadir Has Üniversitesi, Doç. Dr. Birgül AÇIKYILDIZ, Paul Valéry Üniversitesi, Montpellier III

10 Nisan 2021 Kapanış Konuşması: Prof. Dr. Cemal KAFADAR, Harvard Üniversitesi

11 Nisan 2021 Açılış Konuşması: Laki Vingas (KMKD)

Bizans Küçük Asya’da Yeniden Atama ve Kayıp 11 Nisan 2021, Oturum 1 - Tartışmacı: Zachary CHITWOOD - Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi, Prof. Vlada STANKOVIĆ - Belgrad Üniversitesi

Ahdnameler, Mimarlık ve Dönüşüm: Osmanlı Döneminde Latin Katolik Durum Çalışmaları 11 Nisan 2021, Oturum 2 - Tartışmacı: Fr. Dr. Claudio MONGE O.P. - DoSt-I, Konuşmacılar: Dr. Ali Çağlar DENİZ - ADO, Prof. Paolo GIRARDELLI - Boğaziçi Üniversitesi, Dr. Radu DİPRATU - Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Enstitüsü

Kilise-Cami Dönüşümlerinde Dönüşüm ve Süreklilik 11 Nisan 2021, Oturum 3 - Tartışmacı: Prof. Marie COUROUCLI - IIAC, Konuşmacılar: Dr. Maritte VERHOEVEN - Radboud Üniversitesi, Prof. Emma LOOSELY - Exeter Üniversitesi, Dr. Öğr. Üyesi Paschalis ANDROUDIS - Aristoteles Üniversitesi

Roma Anadolu'dan Osmanlı Anadolu’ya Çoklu Dönüşümler 11 Nisan 2021, Oturum 4 - Tartışmacı: Prof. Dionigi ALBERA - IDEMEC, Konuşmacılar: Dr. Vanessa R. DE OBALDÍA - Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi, Dr. Öğr. Üyesi Aude Aylin DE TAPIA - Freiburg Albert Ludwig Üniversitesi, Prof. Dr. Beatrice ST. LAURENT - Bridgewater State Üniversitesi

Aya Sofya: Ulusal Mevzuatın ve Uluslararası Anlaşmaların Uygulanması 11 Nisan 2021, Oturum 5 - Tartışmacı: Dr. Mine YILDIRIM, İnanç Özgürlüğü Girişimi Konuşmacılar: Dr. Leonard HAMMER - Arizona Üniversitesi, Av. Cem Murat SOFUOĞLU - İstanbul Okan Üniversitesi

11 Nisan 2021 - Kapanış Konuşması: Prof. Dr. Robert Langer, Münih Bundeswehr Üniversitesi

Destekçiler

Bu konferans Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu MATRA ve İnsan Hakları bölümü ve ETKİNİZ AB Programı desteği ile hazırlanmıştır.  Bu sitede ve konferansta dile getirilen görüşler hiçbir biçimde Hollanda Başkonsolosluğu ve ETKİNİZ AB Programı'nın resmi görüşleri olarak değerlendirilemez.

Adres

Adres

İstiklal Cad. Hüseyin Ağa Mah. No:76 Tokatlıyan Pasajı Kat: 4/13 Beyoğlu / İstanbul 34735

İrtibat

Telefon: 0212 293 22 30 - 31

Email: cwp.adip@gmail.com